NO

PRODI/INSTITUSI

MASA BERLAKU

UNDUH SERTIFIKAT

0 Institusi 15 Juli 2021 s.d 15 Juli 2026

 di sini

1 Bimbingan dan Penyuluhan Islam 31  Mei  2020 s.d.  31 Mei 2025

 di sini

2 Komunikasi dan Penyiaran Islam 14 November 2018 s.d. 14 November 2023

 di sini

3 Pendidikan Agama Islam 30 April 2019 s.d.  30  April 2024

 di sini

4 Pendidikan Bahasa Arab 15 Maret 2020 s.d.  15 Maret 2025

 di sini

5 Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 25 Maret 2021 s.d.  25 Maret 2026

di sini

6 Aqidah dan Filsafat Islam 25 Maret 2021 s.d 25 Maret 2026

di sini

7 Perbankan Syariah 2  Juni  2021 s.d.  2  Juni 2026

di sini